0

Logitech® G410 Compact Mechanical RGB Keyboard (US International)LLogitech® G410 Compact Mechanical RGB Keyboard (US International)L

Kód produktu:O8920007736
EAN:5099206061033
Vaša cena s DPH:128.34 EUR  
 106.9500 EUR   bez DPH
Vlož do nákupného košíka:  ks

Popis produktuUltra­ľah­ká konštruk­cia v štý­le „ten­key­less“ – bez nu­me­ric­kej čas­tiKlá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum po­nú­ka všet­ky pod­stat­né klá­ve­sy pre hra­nie a mož­no ju pri­tom ľah­ko pre­ná­šať nap­rík­lad na tur­na­je, LAN pár­ty ale­bo ku ka­ma­rá­tom - pri hra­ní tiež za­be­rá me­nej mies­ta. Vďa­ka vy­pus­te­niu nu­me­ric­ké­ho blo­ku a mak­ro tla­či­diel zís­ka­te viac pries­to­ru pre di­vo­ké po­hy­by my­šou. A na­vy­še vďa­ka kom­pak­tnej konštruk­cii bu­de­te mať obe ru­ky bliž­šie pri se­be pre väč­šie po­ho­dlie, čo je obzvlášť dô­le­ži­té pre hrá­čov, kto­rí pri po­hy­be pou­ží­va­jú níz­ke roz­lí­še­nie my­ši (DPI).Me­cha­ni­cal Ga­ming Key­board, kto­rá vy­uží­va spí­na­če s me­cha­ni­kou Ro­mer-G™ vy­vi­nu­té exklu­zív­ne spo­loč­nos­ťou Lo­gi­tech. Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum TKL po­nú­ka o 25 per­cent rých­lej­šiu ak­ti­vá­ciu klá­ves než štan­dar­dné me­cha­nic­ké klá­ves­ni­ce a na­vy­še má vy­lep­še­nú od­ol­nosť, in­te­li­gen­tné RGB pod­svie­te­nie a di­zajn ozna­čo­va­ný ako "ten­key­less", či­že bez nu­me­ric­ké­ho blo­ku a prí­pad­ne niek­to­rých ďal­ších klá­ves. Umož­ňu­je ďa­lej in­teg­rá­ciu s ap­li­ká­ciou Arx Con­trol vy­vi­nu­tou v rám­ci Lo­gi­tech G, kto­rá na va­šom mo­bil­nom za­ria­de­ní zob­ra­zu­je ši­ro­kú šká­lu dô­le­ži­tých in­for­má­cií pri hra­ní rôz­nych hier.


Hmotnosť produktu:1.083 kg

 

Záruka:
23.5483870968 mes.
Diskusia k produktu
Prispievať do diskusie môžu iba registrovaní používatelia.
Diskusia neobsahuje žiadny príspevok.
http://www.donum.sk/
Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Akciové produkty

Metabo Pinselbürste 25 mm

Metabo Pinselbürste 25 mm ...

4.02 EUR s DPH

Metabo Brúsny hrniec 80x25x22-65x15 A 80

Metabo Brúsny hrniec 80x25x22-65x15 A 80-M Výhody pre užívateľov • Ploché brúsenie ...

11.72 EUR s DPH

Metabo Brúsny kotúč 200x25x32 mm 60 N, N

Metabo Brúsny kotúč 200x25x32 mm 60 N, NK, DS ...

35.20 EUR s DPH

Metabo Spony 4/26 mm V2 A

Metabo Spony 4/26 mm V2 A ...

56.89 EUR s DPH

Metabo Satz = 2x Spannbügel pre Führungs

Metabo Satz = 2x Spannbügel pre Führungsschiene ...

48.61 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 27.01.2020.
Reklama
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok